PN-EN 50178:2003 - wersja polska

Bez VAT: 178,20  PLN Z VAT: 219,19  PLN
Urządzenia elektroniczne do stosowania w instalacjach dużej mocy

Zakres

Określono wymagania dla urządzeń elektronicznych włączonych do lub stosowanych w instalacjach dużej mocy, w których niezbędny jest jednolity poziom techniczny w zakresie bezpieczeństwa i niezawodności. Wymagania dotyczą projektowania i produkowania urządzeń elektronicznych, zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym, badania i włączania ich w układy przeznaczone do instalacji dużej mocy. Wymagania nie dotyczą następujących zastosowań: elektrycznych przyrządów i elektrycznych urządzeń do użytku domowego i podobnych zastosowań, urządzeń medycznych, urządzeń trakcji elektrycznej, przetwarzania danych z wyjątkiem sterowania układami i procesami, urządzeń i sieci publicznej i prywatnej telekomunikacji i radiokomunikacji, przekaźników zabezpieczeniowych, urządzeń różnicowoprądowych, zasilaczy bezprzerwowych, urządzeń oświetleniowych i publicznych urządzeń ładujących do pojazdów elektrycznych. Podano 70 terminów i definicji

* wymagane pola

Bez VAT: 178,20  PLN Z VAT: 219,19  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50178:2003 - wersja polska
Tytuł Urządzenia elektroniczne do stosowania w instalacjach dużej mocy
Data publikacji 08-07-2003
Liczba stron 140
Grupa cenowa XB
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 60, Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
Wprowadza EN 50178:1997 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
ICS 29.240.01