PN-EN 50164-2:2003 - wersja francuska

Norma wycofana

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN
Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC) -- Część 2: Wymagania dotyczące przewodów i uziomów

Zakres

Podano specyfikację wymagań i prób odnoszących się do: - przewodów metalowych (innych niż przewody naturalne), z których są wykonywane części zwodów i przewodów odprowadzających, - metalowych uziomów, z których są wykonywane części uziemienia. Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC) mogą znajdować zastosowanie również w atmosferach stwarzających zagrożenie. Należy wówczas wziąć pod uwagę wymagania szczególne, dotyczące elementów przeznaczonych do instalowania w takich warunkach

* wymagane pola

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50164-2:2003 - wersja francuska
Tytuł Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC) -- Część 2: Wymagania dotyczące przewodów i uziomów
Data publikacji 15-11-2003
Data wycofania 05-03-2009
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza EN 50164-2:2002 [IDT]
ICS 91.120.40