PN-EN 50164-1:2002 - wersja francuska

Norma wycofana

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS) -- Część 1: Wymagania stawiane elementom połączeniowym

Zakres

Podano wymagania i próby dotyczące metalowych elementów połączeniowych takich jak złączki, elementy wyrównawcze i mostkujące, elementy kompensacyjne i zaciski probiercze urządzeń piorunochronnych (LPS). Uwaga: Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC) mogą być również odpowiednie do stosowania w warunkach niebezpiecznych pod względem pożarowym i wybuchowym. Należy koniecznie uwzględnić szczególne wymagania dotyczące elementów przeznaczonych do instalowania w takich warunkach

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50164-1:2002 - wersja francuska
Tytuł Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS) -- Część 1: Wymagania stawiane elementom połączeniowym
Data publikacji 15-09-2002
Data wycofania 05-03-2009
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza EN 50164-1:1999 [IDT]
ICS 91.120.40