PN-EN 50131-2-10:2018-11 - wersja angielska

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 2-10: Czujki włamania -- Czujki stanu blokady (magnetyczne)

Zakres

Niniejsza Norma Europejska dotyczy czujek stanu blokady stopni zabezpieczenia od 1 do 4 (patrz EN 50131-1) korzystających z zdefiniowanych lub niezdefiniowanych połączeń przewodowych lub bezprzewodowych, norma zawiera wymagania dla czterech klas środowiskowych, obejmując zastosowania w lokalizacjach wewnątrz pomieszczeń oraz na zewnątrz, jak wymieniono w EN 50130-5.
Czujki stanu blokady są instalowane w oknach lub drzwiach i w ramach okiennych lub ościeżnicach umożliwiając monitorowanie jedynie stanu blokady/odblokowania lub stanu blokady/odblokowania w połączeniu ze stanem otwarcia/zamknięcia okna/drzwi i są takie same jak w pomieszczeniach nadzorowanych. Zapewniają niezbędny zakres sygnałów lub komunikatów, które mają być wykorzystane przez pozostały system alarmowy sygnalizacji włamania.
Czujka powinna spełniać wszystkie wymagania dotyczące określonego stopnia zabezpieczenia.
Oprócz funkcji wymaganych określonych w niniejszej Normie Europejskiej czujka może mieć funkcje dodatkowe, jednak ich istnienie nie może mieć wpływu na prawidłowe działanie funkcji podstawowych.
W dalszej treści niniejszej Normy Europejskiej kombinacja obu oddzielnych części czujki stanu blokady będą określane jako czujka.
Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do połączeń wewnętrznych systemu alarmowego.

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50131-2-10:2018-11 - wersja angielska
Tytuł Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 2-10: Czujki włamania -- Czujki stanu blokady (magnetyczne)
Data publikacji 07-11-2018
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 52, Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
Wprowadza EN 50131-2-10:2018 [IDT]
ICS 13.320