PN-EN 50122-2:2003 - wersja niemiecka

Norma wycofana

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Zastosowania kolejowe -- Urządzenia stacjonarne -- Część 2: Środki ochrony przed oddziaływaniem prądów błądzących wywołanych przez trakcję elektryczną prądu stałego

Zakres

Wyszczególniono wymagania dotyczące środków ochrony przed skutkami korozyjnych oddziaływań prądów błądzących spowodowanych przez trakcję elektryczną prądu stałego. Podano zalecane wartości jednostkowej konduktancji pomiędzy szynami a ziemią dla odcinka pojedyńczego toru. Opisano metody oceny sieci powrotnej

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50122-2:2003 - wersja niemiecka
Tytuł Zastosowania kolejowe -- Urządzenia stacjonarne -- Część 2: Środki ochrony przed oddziaływaniem prądów błądzących wywołanych przez trakcję elektryczną prądu stałego
Data publikacji 15-11-2003
Data wycofania 27-01-2011
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 61, Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
Wprowadza EN 50122-2:1998 [IDT], EN 50122-2:1998/A1:2002 [IDT], EN 50122-2:1998/corrigendum Aug. 2001 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50122-2:2002 - wersja polska
ICS 45.020, 29.120.50, 29.280