PN-EN 50107-3:2018-12 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Urządzenia ze znakami świetlnymi z lampami wyładowczymi i/lub źródłami światła LED (diody elektroluminescencyjne) i/lub źródłami światła EL (elektroluminescencyjne) na napięcie znamionowe nie przekraczające 1 000 V, z wyłączeniem oświetlenia ogólnego, sygnalizacyjnego lub awaryjnego

Zakres

Niniejsza norma zawiera wymagania bezpieczeństwa elektrycznego dotyczące znaków świetlnych, grafiki świetlnej lub architektonicznego oświetlenia akcentowego (końcowe znaki funkcyjne, w skrócie: znaki) do źródeł światła o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 000 V z wyłączeniem oświetlenia ogólnego, sygnalizacyjnego i awaryjnego.
Końcowy znak funkcyjny jako wyrób spełniający zamierzony cel jako znak świetlny może być otrzymany poprzez połączenie wyrobów o podobnym przeznaczeniu poprzez instalację (zgodnie z serią HD 384/HD 60364), aby uzyskać nowy samodzielny wyrób.

UWAGA 1 Zakres niniejszej normy jest określony przez obszary C, D i E na rysunku w Załączniku A.

Uwaga 2 Nawet jeśli fizyczne wykonanie określonego znaku świetlnego może zakwalifikować ten znak świetlny do spełniania wymagań oprawy oświetleniowej zgodnie z EN 60598, wyłączenie oświetlenia ogólnego, sygnalizacyjnego i awaryjnego ma na celu uniknięcie wymagań EN 60598, które są niewykonalne i/lub niemożliwe do spełnienia dla większości znakach świetlnych. Niniejsza norma jest przeznaczona w celu uwzględnienia szczególnych zagadnień bezpieczeństwa związanego ze znakami świetlnymi.

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 50107-3:2018-12/AC:2019-01E

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50107-3:2018-12 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia ze znakami świetlnymi z lampami wyładowczymi i/lub źródłami światła LED (diody elektroluminescencyjne) i/lub źródłami światła EL (elektroluminescencyjne) na napięcie znamionowe nie przekraczające 1 000 V, z wyłączeniem oświetlenia ogólnego, sygnalizacyjnego lub awaryjnego
Data publikacji 12-12-2018
Liczba stron 37
Grupa cenowa R
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 4, Techniki Świetlnej
Wprowadza EN 50107-3:2018 [IDT]
ICS 29.140.30
Elementy dodatkowe PN-EN 50107-3:2018-12/AC:2019-01E