PN-EN 50107:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50107-1:2003 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Znaki świetlne i instalacje luminescencyjne rur wyładowczych na napięcie znamionowe w stanie jałowym w zakresie od 1 kV do 10 kV

Zakres

Ustalono wymagania i sposoby instalowania znaków świetlnych oraz świecących rur wyładowczych, łącznie z podzespołami i oprzewodowaniem. Norma dotyczy instalacji stosowanych w reklamie, dekoracji oraz do ogólnych celów oświetleniowych, zarówno we wnętrzach jak i na zewnątrz budynków

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50107:2002 - wersja angielska
Tytuł Znaki świetlne i instalacje luminescencyjne rur wyładowczych na napięcie znamionowe w stanie jałowym w zakresie od 1 kV do 10 kV
Data publikacji 15-12-2002
Data wycofania 21-07-2005
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 4, Techniki Świetlnej
Wprowadza EN 50107:1998 [IDT]
Zastępuje PN-E-05056:1957 - wersja polska
ICS 29.140.30
Zastąpiona przez PN-EN 50107-1:2003 - wersja angielska