PN-EN 50091-2:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 62040-2:2006 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) -- Część 2: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)

Zakres

Wyselekcjonowano wymagania i metody badań tak, aby zapewnić odpowiedni poziom kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dla UPS w publicznych oraz przemysłowych pomieszczeniach. Wymagania i metody badań stosuje się do pojedynczych UPS lub systemów UPS przewidzianych do instalowania w miejscach dostępnych dla operatora lub na wydzielonych elektrycznie stanowiskach, przyłączonych do przemysłowych lub publicznych niskonapięciowych sieci zasilających

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50091-2:2002 - wersja angielska
Tytuł Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) -- Część 2: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)
Data publikacji 15-09-2002
Data wycofania 26-07-2006
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 60, Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
Wprowadza EN 50091-2:1995 [IDT]
ICS 29.200, 33.100.01
Zastąpiona przez PN-EN 62040-2:2006 - wersja angielska