PN-EN 50086-1:2001 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 83,80  PLN Z VAT: 103,07  PLN
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

Podano wymagania i badania systemów rur instalacyjnych, obejmujących rury instalacyjne i sprzęt do rur instalacyjnych przeznaczonych do ochrony i prowadzenia izolowanych przewodów i/lub kabli, w systemach instalacji elektrycznych lub telekomunikacyjnych, na napięcie do 1000 V prądu przemiennego i/lub 1500 V prądu stałego. Podano wymagania dotyczące systemów rur instalacyjnych metalowych, niemetalowych i wieloskładnikowych, obejmując rury z wejściami gwintowanymi i niegwintowanymi, stanowiącymi zakończenie systemu

* wymagane pola

Bez VAT: 83,80  PLN Z VAT: 103,07  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 50086-1:2001/AC:2006P

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50086-1:2001 - wersja polska
Tytuł Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 26-10-2001
Data wycofania 01-08-2012
Liczba stron 33
Grupa cenowa Q
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza EN 50086-1:1993 [IDT]
Zastępuje PN-IEC 614-1:1998 - wersja polska
ICS 29.120.10
Elementy dodatkowe PN-EN 50086-1:2001/AC:2006P