PN-EN 50064:2019-04 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Osłony z plastycznego aluminium i jego stopów napełniane gazem

Zakres

Norma ma zastosowanie do osłon spawanych z plastycznego aluminium i jego stopów pracujących pod ciśnieniem suchego powietrza lub gazów obojętnych, np. sześciofluorku siarki lub azotu albo mieszaniny tych gazów, przeznaczonych do wnętrzowej lub napowietrznej wysokonapięciowej aparatury rozdzielczej i sterowniczej o napięciach znamionowych wyższych niż 1 kV, w których gaz stanowi głównie izolację i/lub jest czynnikiem gaszącym. Norma dotyczy osłon przeznaczonych do aparatury o napięciach znamionowych:
- powyżej 1 kV do 52 kV włącznie, z przedziałami gazowymi o ciśnieniu projektowym względnym większym niż 300 kPa,
- powyżej 52 kV, odnośnie wszystkich przedziałów gazowych.
Przedmiotem normy są osłony zawierające części wyposażenia elektrycznego nie koniecznie ograniczone do następujących przykładów takich jak:
- wyłączniki,
- rozłączniki izolacyjne,
- odłączniki,
- uziemniki,
- przekładniki prądowe,
- przekładniki napięciowe,
- ograniczniki przepięć,
- szyny zbiorcze i przyłącza
- itd.
Norma dotyczy również osłon komponentów pracujących pod ciśnieniem takich jak komory aparatów z izolowaną kadzią, przekładników prądowych izolowanych gazem itd.

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 50064:2019-04/Ap1:2019-08E

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Tytuł zmieniony poprawką
Numer normy PN-EN 50064:2019-04 - wersja angielska
Tytuł Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Osłony z plastycznego aluminium i jego stopów napełniane gazem
Data publikacji 19-04-2019
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 74, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
Wprowadza EN 50064:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50064:2002 - wersja angielska
ICS 29.130.10
Elementy dodatkowe PN-EN 50064:2019-04/Ap1:2019-08E