PN-EN 474-1:2007 - wersja niemiecka

Norma wycofana

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

Podano ogólne wymagania bezpieczeństwa dotyczące maszyn do robót ziemnych z wyjątkiem walców. Dotyczy również maszyn pochodnych przeznaczonych głównie do stosowania z osprzętem do odspajania, załadunku, przesuwania, przemieszczania, rozprowadzania lub wyrównywania gruntu lub kruszywa

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 474-1:2007 - wersja niemiecka
Tytuł Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 18-01-2007
Data wycofania 14-10-2008
Liczba stron 54
Grupa cenowa U
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 13, Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
Wprowadza EN 474-1:2006 [IDT]
Zastępuje PN-EN 474-1:1999 - wersja polska
ICS 53.100