PN-EN 4730:2019-02 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Lotnictwo i kosmonautyka -- Antropometryczne wymiarowanie foteli lotniczych

Zakres

W niniejszym dokumencie opisano zastosowanie danych antropometrycznych na potrzeby wymiarowania pasażerskich foteli lotniczych. Położono nacisk na wykorzystanie parametrów statystycznych pomiarów antropometrycznych podanych w CEN ISO/TR 7250-2 i w podobnych źródłach. Pomimo, że metody opisane w tym dokumencie mogą mieć zastosowanie do aspektów związanych z wykonalnością i bezpieczeństwem, intencją tego dokumentu jest komfort. Celem tego dokumentu jest udzielenie porad projektantom, aby podczas projektowania foteli lotniczych uwzględniali metody projektowania skoncentrowanego na człowieku.

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 4730:2019-02 - wersja angielska
Tytuł Lotnictwo i kosmonautyka -- Antropometryczne wymiarowanie foteli lotniczych
Data publikacji 14-02-2019
Liczba stron 39
Grupa cenowa R
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 19, Lotnictwa i Kosmonautyki
Wprowadza EN 4730:2018 [IDT]
ICS 49.095