PN-EN 45012:2000 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO/IEC 17021:2006 - wersja angielska

Bez VAT: 56,10  PLN Z VAT: 69,00  PLN
Wymagania ogólne dotyczące jednostek prowadzących ocenę oraz certyfikację/rejestrację systemów jakości

Zakres

Norma dotyczy jednostek, które prowadzą działania związane z oceną i certyfikacją/rejestracją systemów jakości. Dla wygody określono takie jednostki jako "jednostki certyfikujące/rejestrujące". Sformułowanie to nie powinno być przeszkodą w stosowaniu normy przez jednostki o innych nazwach, których działalność objęta jest jej zakresem. Podano ogólne wymagania, które powinna spełniać jednostka certyfikująca/rejestrująca systemy jakości, aby mogła być uznana za kompetentną i wiarygodną do prowadzenia certyfikacji/rejestracji systemów jakości

* wymagane pola

Bez VAT: 56,10  PLN Z VAT: 69,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 45012:2000 - wersja polska
Tytuł Wymagania ogólne dotyczące jednostek prowadzących ocenę oraz certyfikację/rejestrację systemów jakości
Data publikacji 04-10-2000
Data wycofania 02-11-2006
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 6, Systemów Zarządzania
Wprowadza EN 45012:1998 [IDT]
Zastępuje PN-EN 45012:1993 - wersja polska
ICS 03.100.70
Zastąpiona przez PN-EN ISO/IEC 17021:2006 - wersja angielska