PN-EN 449+A1:2007 - wersja francuska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Wymagania dotyczące urządzeń zasilanych skroplonymi gazami węglowodorowymi C3-C4 -- Domowe ogrzewacze pomieszczeń bez odprowadzenia spalin (łącznie z ogrzewaczami o dyfuzyjnym spalaniu katalitycznym)

Zakres

Określono, dla badań typu, wymagania bezpieczeństwa, metody badań i znakowanie domowych ogrzewaczy pomieszczeń bez odprowadzenia spalin o znamionowym obciążeniu cieplnym nie przekraczającym 4,2 kW, spalających gazy trzeciej rodziny przy nominalnych ciśnieniach roboczych nie przekraczających 50 mbar. Podano definicje 39 terminów. W załączniku A podano szczegółowe dane dotyczące nominalnego ciśnienia roboczego, kategorii urządzeń i rodzajów przyłączy stosowanych w różnych krajach

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 449+A1:2007 - wersja francuska
Tytuł Wymagania dotyczące urządzeń zasilanych skroplonymi gazami węglowodorowymi C3-C4 -- Domowe ogrzewacze pomieszczeń bez odprowadzenia spalin (łącznie z ogrzewaczami o dyfuzyjnym spalaniu katalitycznym)
Data publikacji 10-12-2007
Liczba stron 53
Grupa cenowa U
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277, Gazownictwa
Wprowadza EN 449:2002+A1:2007 [IDT]
Dyrektywa 2009/142/EC
Zastępuje PN-EN 449:2007 - wersja polska
ICS 97.100.20