PN-EN 438-3:2005 - wersja niemiecka

Norma wycofana

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) -- Płyty z żywic termoutwardzalnych (zwane laminatami) -- Część 3: Klasyfikacja i wymagania dotyczące laminatów o grubości mniejszej niż 2 mm, przeznaczonych do przyklejania do podłoży nośnych

Zakres

Ustanowiono system klasyfikacji laminatów w zależności od warunków pracy i zalecanego przeznaczenia. Określono wymagania dotyczące rodzajów laminatów objętych podanym systemem klasyfikacji

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 438-3:2005 - wersja niemiecka
Tytuł Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) -- Płyty z żywic termoutwardzalnych (zwane laminatami) -- Część 3: Klasyfikacja i wymagania dotyczące laminatów o grubości mniejszej niż 2 mm, przeznaczonych do przyklejania do podłoży nośnych
Data publikacji 15-05-2005
Data wycofania 15-12-2006
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 168, Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN 438-3:2005 [IDT]
Zastępuje PN-EN 438-1:1997 - wersja polska
ICS 83.140.20