PN-EN 437+A1:2009 - wersja niemiecka

Norma wycofana

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Gazy do badań -- Ciśnienia próbne -- Kategorie urządzeń

Zakres

Określono gazy do badań, ciśnienia próbne i kategorie urządzeń w odniesieniu do stosowania gazów palnych z pierwszej, drugiej i trzeciej rodziny. Opracowano postanowienia, które są uwzględniane w normach dotyczących poszczególnych urządzeń objętych zakresem dyrektywy UE 90/396/EWG dotyczącej urządzeń spalających paliwa gazowe. Podano zalecenia odnoszące się do stosowania określonych gazów i ciśnień przy przeprowadzaniu badań

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 437+A1:2009 - wersja niemiecka
Tytuł Gazy do badań -- Ciśnienia próbne -- Kategorie urządzeń
Data publikacji 15-07-2009
Data wycofania 12-10-2012
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 4, Użytkowania Gazu
Wprowadza EN 437:2003+A1:2009 [IDT]
Dyrektywa 2009/142/EC
Zastępuje PN-EN 437:2005 - wersja polska
ICS 27.060.20, 91.140.40