PN-EN 3-9:2007 - wersja niemiecka

Norma wycofana

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Gaśnice przenośne -- Część 9: Wymagania dodatkowe do EN 3-7 dotyczące odporności na ciśnienie gaśnic na CO2

Zakres

Podano zasady projektowania, montażu, kontroli i badań gaśnic przenośnych na CO2 w zależności od zagrożenia ciśnieniem. Podano klasyfikację różnych części tworzących zespół gaśnicy przenośnej

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 3-9:2007 - wersja niemiecka
Tytuł Gaśnice przenośne -- Część 9: Wymagania dodatkowe do EN 3-7 dotyczące odporności na ciśnienie gaśnic na CO2
Data publikacji 18-01-2007
Data wycofania 08-10-2010
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 3-9:2006 [IDT]
ICS 13.220.10