PN-EN 27213:2002 - wersja polska

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN
Masy włókniste -- Pobieranie próbek do badań

Zakres

Określono metodę pobierania próbki ogólnej, reprezentującej partię masy włóknistej, w celu zbadania jej właściwości. Omówiono zasadę metody, próbne bele (lub zwoje), sposób postępowania oraz protokół pobierania próbek. Podano definicje następujących terminów: partia, próbna bela (lub zwój), próbka i próbka ogólna

* wymagane pola

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 27213:2002 - wersja polska
Tytuł Masy włókniste -- Pobieranie próbek do badań
Data publikacji 10-10-2002
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 25, Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
Wprowadza EN 27213:1993 [IDT], ISO 7213:1981 [IDT]
Zastępuje PN-P-50075:1992 - wersja polska
ICS 85.040