PN-EN 24946:2000 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 4946:2016-05 - wersja angielska

Bez VAT: 32,80  PLN Z VAT: 40,34  PLN
Stal i żeliwo -- Oznaczanie zawartości miedzi metodą spektrofotometryczną z 2,2'-dichinolilem

Zakres

Podano metodę stosowaną w odniesieniu do zawartości miedzi od 0,02 procent (m/m) do 5 procent (m/m). Opisano zasadę metody, odczynniki, aparaturę, pobieranie próbek, procedurę, przedstawianie wyników i protokół badań. W załączniku A podano dodatkowe informacje dotyczące międzynarodowych badań sprawdzających. W złączniku B przedstawiono graficzną interpretację danych dotyczących precyzji

* wymagane pola

Bez VAT: 32,80  PLN Z VAT: 40,34  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 24946:2000 - wersja polska
Tytuł Stal i żeliwo -- Oznaczanie zawartości miedzi metodą spektrofotometryczną z 2,2'-dichinolilem
Data publikacji 31-10-2000
Data wycofania 06-05-2016
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 29, Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
Wprowadza EN 24946:1990 [IDT], EN 24946:1990/AC:1991 [IDT], ISO 4946:1984 [IDT]
Zastępuje PN-EN 24946:1992 - wersja polska, PN-H-04024:1981 - wersja polska
ICS 77.080.01
Zastąpiona przez PN-EN ISO 4946:2016-05 - wersja angielska, PN-EN ISO 4946:2016-05 - wersja polska