PN-EN 24869-3:2001 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 4869-3:2007 - wersja angielska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Akustyka -- Ochronniki słuchu -- Część 3: Uproszczona metoda pomiaru tłumienia wtrącenia nauszników przeciwhałasowych do kontroli jakości

Zakres

Opisano metodę mierzenia tłumienia wtrącenia nauszników przeciwhałasowych, opracowaną na potrzeby kontroli jakości. Metoda ta może być również stosowana do oceny niejednorodności produkcji na etapie procedur zatwierdzania typu i certyfikacji, jak również do badań zmian własności wyrobu w funkcji jego starzenia. W normie podano poniższe definicje: ochronniki słuchu, nauszniki przeciwhałasowe, taśma nośna, tester, tłumienie wtrącenia, szum różowy, poziom szumów własnych aparatury, punkt odniesienia

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 24869-3:2001 - wersja polska
Tytuł Akustyka -- Ochronniki słuchu -- Część 3: Uproszczona metoda pomiaru tłumienia wtrącenia nauszników przeciwhałasowych do kontroli jakości
Data publikacji 13-06-2001
Data wycofania 28-08-2007
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN 24869-3:1993 [IDT], ISO/TR 4869-3:1989 [IDT]
Zastępuje PN-N-01309-04:1986 - wersja polska
ICS 13.340.20
Zastąpiona przez PN-EN ISO 4869-3:2007 - wersja angielska