PN-EN 196-2:2013-11 - wersja polska

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN
Metody badania cementu -- Część 2: Analiza chemiczna cementu

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej opisano metody wykonywania analizy chemicznej cementu.
W niniejszym dokumencie opisano metody wzorcowe i - w niektórych przypadkach - metodę alternatywną, którą można uznać za równoważną metodzie wzorcowej. W przypadkach spornych stosuje się tylko metody wzorcowe.
Metoda alternatywna, oparta na wykorzystaniu fluorescencyjnej metody rentgenowskiej (XRF), dotyczy zawartości SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, SO3, K2O, Na2O, TiO2, P2O5, Mn2O3, SrO, Cl oraz Br. W przypadku zastosowania odpowiednich procedur kalibracyjnych i materiałów wzorcowych metoda alternatywna jest metodą równoważną metodom wzorcowym, ale nie została jeszcze zwalidowana jako procedura wzorcowa stosowana do oceny zgodności oraz w przypadku sporów. Metodę alternatywną można również stosować do oznaczania innych ważnych pierwiastków, po przeprowadzeniu odpowiednich procedur kalibracyjnych. Podstawą tej metody są perły stopionej próbki i walidacja analityczna z zastosowaniem certyfikowanych materiałów wzorcowych wraz z kryteriami wykonalności. Metodę z zastosowaniem prasowanych pastylek niestopionej próbki można uznać za równoważną, pod warunkiem że przy analitycznym wykonaniu spełnia te same kryteria.
Wszelkie inne metody można stosować, pod warunkiem że będą kalibrowane według metod wzorcowych lub uznanych międzynarodowych materiałów wzorcowych w celu wykazania ich równoważności.
W niniejszym dokumencie opisano metody, które przede wszystkim odnoszą się do cementów, ale mogą być również stosowane do składników cementu. Opisane metody można również stosować do innych materiałów, dla których w normach powołano niniejsze metody. W normach wskazano, które metody należy stosować.

* wymagane pola

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 196-2:2013-11 - wersja polska
Tytuł Metody badania cementu -- Część 2: Analiza chemiczna cementu
Data publikacji 18-01-2019
Liczba stron 72
Grupa cenowa W
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 196, Cementu i Wapna
Wprowadza EN 196-2:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 196-2:2006 - wersja polska
ICS 91.100.10