PN-EN 1918-2:2001 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1918-2:2016-07 - wersja angielska

Bez VAT: 51,90  PLN Z VAT: 63,84  PLN
Systemy dostaw gazu -- Podziemne magazynowanie gazu -- Zalecenia funkcjonalne dotyczące magazynowania w złożach ropy naftowej i gazu

Zakres

W niniejszej normie określono procedury i zasady postępowania, króre są bezpieczne i zgodne z wymaganiami ochrony środowiska. W normie określono zasady projektowania, budowy, badania, odbioru technicznego, eksploatacji i obsługi technicznej urządzeń do podziemnego magazynowania gazu w złożach ropy naftowej i gazu, włącznie z zaworem odcinającym w głowicy odwiertu

* wymagane pola

Bez VAT: 51,90  PLN Z VAT: 63,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1918-2:2001 - wersja polska
Tytuł Systemy dostaw gazu -- Podziemne magazynowanie gazu -- Zalecenia funkcjonalne dotyczące magazynowania w złożach ropy naftowej i gazu
Data publikacji 13-06-2001
Data wycofania 15-07-2016
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 31, Górnictwa Nafty i Gazu
Wprowadza EN 1918-2:1998 [IDT]
ICS 75.200
Zastąpiona przez PN-EN 1918-2:2016-07 - wersja angielska