PN-EN 187200:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60794-4:2004 - wersja angielska

Bez VAT: 98,50  PLN Z VAT: 121,16  PLN
Specyfikacja grupowa -- Telekomunikacyjne kable światłowodowe napowietrzne

Zakres

Zawiera wymagania dotyczące jednomodowych oraz wielomodowych światłowodowych kabli gradientowych stosowanych wzdłuż energetycznych kablowych linii napowietrznych

* wymagane pola

Bez VAT: 98,50  PLN Z VAT: 121,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 187200:2002 - wersja angielska
Tytuł Specyfikacja grupowa -- Telekomunikacyjne kable światłowodowe napowietrzne
Data publikacji 15-08-2002
Data wycofania 08-09-2016
Liczba stron 37
Grupa cenowa R
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 187200:2001 [IDT]
ICS 33.180.10
Zastąpiona przez PN-EN 60794-4:2004 - wersja angielska