PN-EN 1870-17:2013-04 - wersja niemiecka

Norma wycofana

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna -- Pilarki tarczowe -- Część 17: Jednopiłowe, z posuwem ręcznym, poziome pilarki do cięcia poprzecznego (pilarki ramieniowe z posuwem ręcznym)

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej uwzględniono wszystkie zagrożenia znaczące, sytuacje zagrożenia oraz zdarzenia zagrażające jak wymienione w Rozdziale 4, które odnoszą się do stacjonarnych i przewoźnych, poziomych jednopiłowych pilarek do cięcia poprzecznego z posuwem ręcznym (pilarek ramieniowych z posuwem ręcznym), zwanych dalej "obrabiarkami", zaprojektowanych do cięcia drewna litego, płyt wiórowych, płyt pilśniowych, sklejki i wyżej wymienionych materiałów pokrytych tworzywem sztucznym na obrzeżach i/lub pokrytych laminatami z tworzywa sztucznego o ile są one używane zgodnie z przeznaczeniem i w warunkach przewidzianych przez producenta. Uwaga 1. Definicje obrabiarki stacjonarnej i przewoźnej - patrz 3.2.3 i 3.2.4. Wymagania podane w niniejszym dokumencie dotyczą wszystkich obrabiarek, bez względu na sposób ich sterowania np. elektromechaniczny i/lub elektroniczny. Postanowienia niniejszego dokumentu nie dotyczą: a) Obrabiarek zainstalowanych na ławie lub stole podobnym do ławy, które są przeznaczone do pracy stacjonarnej z możliwością przenoszenia ręcznego przez jedną osobę. Ława ta może być również integralną częścią obrabiarki, jeżeli ma rozkładane nogi mocowane na zawiasach; Uwaga 2. Narzędzia przenośne o napędzie elektrycznym są objęte wymaganiami EN 61029-1 łącznie z IEC 61029-2-2:1993. b) Obrabiarek wyposażonych w napędy hydrauliczne; c) Obrabiarek wyposażonych w zmechanizowane pozycjonowanie przedmiotu obrabianego; d) Obrabiarek wyposażonych w w urządzenia do piłowania wzdłużnego, frezowania (w tym żłobienia i rowkowania), szlifowania i/lub wiercenia; e) Obrabiarek mających więcej niż jedną prędkość wrzeciona; Uwaga 3. Przy następnej nowelizacji normy zostaną uwzględnione obrabiarki, które mogą być stosowane do cięcia wzdłużnego i frezowania profilowego. Uwaga 4. Półautomatyczne i automatyczne jednopiłowe poziome pilarki do cięcia poprzecznego (pilarki ramieniowe) są objęte EN 1870 -11:2003 + A1 : 2009. f)

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1870-17:2013-04 - wersja niemiecka
Tytuł Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna -- Pilarki tarczowe -- Część 17: Jednopiłowe, z posuwem ręcznym, poziome pilarki do cięcia poprzecznego (pilarki ramieniowe z posuwem ręcznym)
Data publikacji 30-04-2013
Data wycofania 19-08-2015
Liczba stron 48
Grupa cenowa T
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 268, Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
Wprowadza EN 1870-17:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1870-17+A2:2010 - wersja angielska
ICS 79.120.10