PN-EN 1846-3+A1:2008 - wersja niemiecka

Norma wycofana

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Samochody pożarnicze -- Część 3: Wyposażenie zamontowane na stałe -- Bezpieczeństwo i parametry

Zakres

Ustalono minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i wymagania eksploatacyjne dotyczące dodatkowego szczególnego wyposażenia instalowanego w samochodach gaśniczych i ratowniczych, obsługiwanego przez wyszkolony personel. Podano wymagania techniczne minimalizujące niebezpieczeństwa, które mogą się wydarzyć podczas przekazywania do eksploatacji, eksploatacji i rutynowego sprawdzania samochodów gaśniczych i ratowniczych, przeprowadzonymi zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1846-3+A1:2008 - wersja niemiecka
Tytuł Samochody pożarnicze -- Część 3: Wyposażenie zamontowane na stałe -- Bezpieczeństwo i parametry
Data publikacji 27-11-2008
Data wycofania 18-12-2013
Liczba stron 37
Grupa cenowa R
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 1846-3:2002+A1:2008 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1846-3:2006 - wersja polska
ICS 13.220.10