PN-EN 17186:2019-06 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Identyfikacja kompatybilności pojazdów z infrastrukturą -- Znaki graficzne informujące konsumenta o ładowaniu pojazdów elektrycznych (EV)

Zakres

W niniejszym dokumencie określono zharmonizowane identyfikatory dla potrzeb ładowania elektrycznych pojazdów drogowych. Wymagania zawarte w niniejszej normie mają na celu uzupełnienie potrzeb informacyjnych użytkowników odnośnie kompatybilności między stacjami ładowania pojazdów elektrycznych (EV), osprzętem kablowym i pojazdami wprowadzanymi do obrotu. Identyfikator jest przeznaczony do umieszczania na stacjach ładowania pojazdów elektrycznych (EV), pojazdach, kablach do ładowania, w salonach dealerskich pojazdów elektrycznych oraz w instrukcjach obsługi dla użytkowników, jak opisano w niniejszym dokumencie. Do ładowania pojazdów elektrycznych stosuje się gniazda wejściowe i wyjściowe oraz złącza i wtyki opisane w EN IEC 61851-1 i EN 62196-1:2014. W niniejszym dokumencie określono wielkość, kształt i barwę każdego zharmonizowanego identyfikatora oraz podano inne istotne informacje służące do rozpoznawania zgodności jak również lokalizacji etykiety. Identyfikator umieszczany na stacji zapewnia jednoznaczną informację o kompatybilności z wtykiem zespołu kabla w przypadku gniazda wyjściowego lub z gniazdem wejściowym pojazdu w przypadku kabla podłączeniowego.

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 17186:2019-06 - wersja angielska
Tytuł Identyfikacja kompatybilności pojazdów z infrastrukturą -- Znaki graficzne informujące konsumenta o ładowaniu pojazdów elektrycznych (EV)
Data publikacji 13-06-2019
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 17, Pojazdów i Transportu Drogowego
Wprowadza EN 17186:2019 [IDT]
ICS 43.120