PN-EN 17160:2019-04 - wersja angielska

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN
Zasady kategoryzacji płytek ceramicznych

Zakres

Niniejszy dokument określa zasady kategoryzacji produktów (PCR) zawierające wytyczne i zasady dotyczące opracowywania III typu deklaracji środowiskowej EPD dla płytek ceramicznych, wytwarzanych metodą ciągnienia i prasowania na sucho, stosowanych głównie do wykładania ścian i podłóg wewnątrz i na zewnątrz oraz jako okładziny elewacyjne.
PCR określają zasady obliczania cyklu życia (LCA) płytek ceramicznych zgodnie z normą
EN 15804:2012+A1:2013 w celu opracowania EPD, uwzględniając wymagania w odniesieniu do LCA.

Zasady PCR:
- określają parametry do deklarowania i sposób, w jaki się je zestawia i raportuje,
- opisują, które fazy cyklu życia płytek ceramicznych rozpatruje się w EPD i które procesy włącza się do faz cyklu życia,
- definiują zasady opracowywania scenariuszy,
- zawierają zasady obliczania analizy zbioru cyklu życia i oceny oddziaływania w cyklu życia leżące u podstaw EPD, łącznie ze specyfikacją jakości danych do zastosowania,
- zawierają zasady raportowania wstępnie zdefiniowanych informacji dotyczących środowiska i zdrowia, które nie są objęte LCA dla płytek ceramicznych, procesu budowlanego i usługi budowlanej, tam gdzie jest to konieczne,
- określają warunki, w jakich można porównywać płytki ceramiczne na podstawie informacji dostarczonych przez EPD.
EPD opracowany przy użyciu zasad PCR powinien zawierać dane z faz życia produktu (A1 do A3). Opcjonalnie, gdy nie są dostępne podstawowe dane producent może obejmować wszystkie moduły faz cyklu życia produktu (proces projektowania, jego zastosowanie i koniec okresu użytkowania) (A4 do C4), przy użyciu scenariuszy opisanych w punkcie 7.3. Wyniki tych etapów powinny być przedstawione indywidualnie (bez łączenia ich razem).
W związku z tym, zasady PCR obejmują:
• EPD od kołyski do bramy zakładu (rozpatrywany jest tylko produkt );
• EPD od kołyski do grobu (dotyczy całego cyklu życia płytek ceramicznych). W tym typie EPD można włączyć moduł D.
Po weryfikacji EPD jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania, po czym powinien zostać poddany przeglądowi i weryfikacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 17160:2019-04 - wersja angielska
Tytuł Zasady kategoryzacji płytek ceramicznych
Data publikacji 03-04-2019
Liczba stron 72
Grupa cenowa W
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 197, Płytek i Sanitarnych Wyrobów Ceramicznych
Wprowadza EN 17160:2019 [IDT]
ICS 91.100.23