PN-EN 17136:2019-04 - wersja angielska

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN
Jakość wody -- Wytyczne dotyczące terenowych i laboratoryjnych metod analizy ilościowej oraz identyfikacji makrobezkręgowców ze śródlądowych wód powierzchniowych

Zakres

W niniejszym dokumencie podano wytyczne dotyczące ilościowego szacowania liczebności i oznaczania makrobezkręgowców w próbkach pobranych z wód śródlądowych. Procedura dotyczy obróbki wstępnej (oczyszczania), podziału na podpróbki, sortowania i ostatecznej identyfikacji organizmów z utrwalonych i nieutrwalonych próbek pochodzących z siedlisk naturalnych lub podłoży sztucznych oraz ich transportu do laboratorium. Podano szczegółowe wytyczne dotyczące utrwalania dla analizy DNA.

* wymagane pola

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 17136:2019-04 - wersja angielska
Tytuł Jakość wody -- Wytyczne dotyczące terenowych i laboratoryjnych metod analizy ilościowej oraz identyfikacji makrobezkręgowców ze śródlądowych wód powierzchniowych
Data publikacji 15-04-2019
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 120, Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
Wprowadza EN 17136:2019 [IDT]
ICS 13.060.10