PN-EN 17058:2019-02 - wersja angielska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Narażenie na stanowiskach pracy -- Ocena narażenia inhalacyjnego na nanoobiekty i ich agregaty i aglomeraty

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej przedstawiono wytyczne do oceny narażenia inhalacyjnego na nanoobiekty i ich agregaty i aglomeraty (NOAA) występujące na stanowiskach pracy. Zawiera ona wytyczne dotyczące strategii pobierania próbek i pomiarów, które należy przyjąć, oraz metody oceny danych. Niniejszy dokument koncentruje się głównie na ocenie nanoobiektów, jednak opisane podejście ma zastosowanie także do narażenia na związane z nimi agregaty i aglomeraty, tj. NOAA, oraz cząstki uwalniane z nanokompozytów i produktów zawierających nanoobiekty.

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 17058:2019-02 - wersja angielska
Tytuł Narażenie na stanowiskach pracy -- Ocena narażenia inhalacyjnego na nanoobiekty i ich agregaty i aglomeraty
Data publikacji 04-02-2019
Liczba stron 58
Grupa cenowa U
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
Wprowadza EN 17058:2018 [IDT]
ICS 13.040.30