PN-EN 17041:2018-07 - wersja angielska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Nawozy -- Oznaczanie boru o zawartości ≤ 10 % metodą spektrometryczną z azometyną-H

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę oznaczania całkowitego oraz rozpuszczalnego w wodzie boru w nawozach mineralnych o zawartości mniejszej lub równej 10 % boru. Metoda nie ma zastosowania dla nawozów ze stężeniami Fe więcej niż dwadzieścia razy wyższymi niż stężenie boru.
Metoda ta ma zastosowanie do ekstraktów nawozowych wodnych i z wody królewskiej uzyskanych zgodnie z prEN 16962 i/lub prEN 16964.
Metoda może być również stosowana do oznaczania boru w nawozach mineralnych zawierających więcej niż 10 % boru, po odpowiednim rozcieńczeniu ekstraktów.

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 17041:2018-07 - wersja angielska
Tytuł Nawozy -- Oznaczanie boru o zawartości ≤ 10 % metodą spektrometryczną z azometyną-H
Data publikacji 13-07-2018
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 156, Nawozów
Wprowadza EN 17041:2018 [IDT]
ICS 65.080