PN-EN 17038-1:2019-06 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Pompy -- Metody wyznaczania i weryfikacji wskaźnika efektywności energetycznej dla pomp wirowych -- Część 1: Wymagania ogólne i procedury badania i obliczania wskaźnika efektywności energetycznej (EEI)

Zakres

W niniejszym dokumencie opisano metodologię oceny efektywności energetycznej pracy zespołów pompowych na podstawie bezwymiarowej wartości liczbowej zwanej wskaźnikiem efektywności energetycznej (EEI).
Niniejszy dokument dotyczy zespołów pomp składających się z:
— jednej lub kilku pomp wirowych z uwzględnieniem pomp włączonych w inne urządzenia i napędzanych przez zespół napędowy składający się z silnika elektrycznego i albo
— skrzynki zaciskowej, która pozwala tylko na pracę pompy ze stałą częstotliwością wirnika – statora a tym samym (w przybliżeniu) stałą prędkością obrotową, albo
— KMN (kompletnego modułu napędowego), który pozwala na pracę pompy ze zmienną prędkością obrotową w zależności od zmiennych wymagań natężenia przepływu i/lub ciśnienia tłoczenia bądź różnicowego.
UWAGA 2 KMN nazywany jest też NZP (napędem o zmiennej prędkości).
Zespoły pomp zdefiniowane jak powyżej są traktowane w odniesieniu do ich efektywności energetycznej jako produkty rozszerzone.

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 17038-1:2019-06 - wersja angielska
Tytuł Pompy -- Metody wyznaczania i weryfikacji wskaźnika efektywności energetycznej dla pomp wirowych -- Część 1: Wymagania ogólne i procedury badania i obliczania wskaźnika efektywności energetycznej (EEI)
Data publikacji 04-06-2019
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 47, Pomp i Turbin Wodnych
Wprowadza EN 17038-1:2019 [IDT]
ICS 23.080