PN-EN 16855-2:2019-03 - wersja angielska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Modułowe komory chłodnicze -- Definicja, charakterystyka izolacyjności cieplnej i metody badań -- Część 2: Niestandardowe komory chłodnicze

Zakres

W niniejszym dokumencie przedstawiono metody badania lub obliczania umożliwiające ocenę efektywności izolacji termicznej dla niestandardowych komór chłodniczych i części składowych w normalnych warunkach użytkowania końcowego.

Za normalne warunki użytkowania końcowego komory chłodniczej uważa się:

- instalacja wewnątrz istniejącego budynku;
- niewystawienie na działanie zewnętrznych warunków pogodowych;
- wewnętrzna strona paneli wystawiona na temperatury w zakresie wskaźnikowym -40 °C ≤ T ≤ 12 °C;
- zewnętrzna strona paneli wystawiona na temperatury w zakresie wskaźnikowym -8 °C ≤ T ≤ 30 °C; temperatury poniżej 0 °C lub wyższe niż 20 °C mogą być osiągnięte, jeżeli komora chłodnicza znajduje się w obszarach nie klimatyzowanych.

UWAGA Norma ma zastosowanie w przypadku, gdy niestandardowa komora chłodnicza pracująca w dodatniej temperaturze przechowywania jest wykorzystywana jako pomieszczenie do przetwarzania żywności lub pomieszczenie czyste.

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16855-2:2019-03 - wersja angielska
Tytuł Modułowe komory chłodnicze -- Definicja, charakterystyka izolacyjności cieplnej i metody badań -- Część 2: Niestandardowe komory chłodnicze
Data publikacji 21-03-2019
Liczba stron 55
Grupa cenowa U
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 5, Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
Wprowadza EN 16855-2:2018 [IDT]
ICS 97.130.20