PN-EN 16842-7:2019-01 - wersja angielska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Wózki jezdniowe napędzane -- Widoczność -- Metody badań i sprawdzanie -- Część 7: Wózki ze zmiennym wysięgiem oraz wózki czołowe z masztem do przemieszczania kontenerów o długości 6 m (20 ft) i większej

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania i procedury badań widoczności w zakresie 360° dla wózków ze zmiennym wysięgiem, z siedzącym operatorem oraz wózków czołowych z masztem (określanych dalej jako wózki) bez obciążenia, zaprojektowanych specjalnie do przemieszczania kontenerów o długości 6 m (20 ft) i większej, wyposażonych w chwytak, zgodnych z ISO 5053-1. Niniejsza norma jest przeznaczona do stosowania łącznie z EN 16842-1. Jeśli określone wymagania niniejszej części zmieniają wymagania ogólne podane w EN 16842-1, wymagania niniejszej części dotyczą konkretnych wózków i należy je stosować do wózków ze zmiennym wysięgiem, z siedzącym operatorem oraz wózków czołowych z masztem do przemieszczania kontenerów. Niniejsza część EN 16842 dotyczy istotnych zagrożeń, sytuacji i zdarzeń niebezpiecznych odnoszących się do widoczności, którą ma operator odpowiednich maszyn gdy są one użytkowane zgodnie z przeznaczeniem oraz w warunkach niewłaściwego zastosowania możliwego do przewidzenia przez producenta. Niniejsza norma nie ma zastosowania do wózków wyposażonych w widły.

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16842-7:2019-01 - wersja angielska
Tytuł Wózki jezdniowe napędzane -- Widoczność -- Metody badań i sprawdzanie -- Część 7: Wózki ze zmiennym wysięgiem oraz wózki czołowe z masztem do przemieszczania kontenerów o długości 6 m (20 ft) i większej
Data publikacji 15-01-2019
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 248, Wózków Jezdniowych
Wprowadza EN 16842-7:2018 [IDT]
ICS 53.060