PN-EN 16729-4:2019-02 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Kolejnictwo -- Infrastruktura -- Badania nieniszczące szyn w torze -- Część 4: Kwalifikacje personelu badań nieniszczących szyn

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące kwalifikacji personelu, który planuje, przeprowadza i nadzoruje badania nieniszczące w sektorze kolejowym – utrzymanie infrastruktury kolejowej, szyn w rozjazdach, skrzyżowaniach oraz zwykłym torze. Bezpieczeństwo personelu pracującego na lub w pobliżu linii kolejowej jest częścią systemu zarządzania bezpieczeństwem zarządcy infrastruktury i nie jest częścią tej normy. Niniejszy dokument ma zastosowanie tylko do profili szynowych spełniających wymagania EN 13674-1 i EN 13674-2.

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16729-4:2019-02 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Infrastruktura -- Badania nieniszczące szyn w torze -- Część 4: Kwalifikacje personelu badań nieniszczących szyn
Data publikacji 14-02-2019
Liczba stron 31
Grupa cenowa P
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 16729-4:2018 [IDT]
ICS 93.100