PN-EN 16728+A1:2018-10 - wersja angielska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Butle wielokrotnego napełniania do LPG inne niż butle stalowe tradycyjnie spawane i lutowane -- Kontrola okresowa

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono procedury dotyczące kontroli okresowej i badania butli wielokrotnego napełniania do LPG o pojemności wodnej od 0,5 l do 150 l włącznie.
Niniejsza Norma Europejska dotyczy:
- butli stalowych spawanych do LPG, wyprodukowanych zgodnie z alternatywnym projektowaniem i konstrukcją, patrz EN 14140 lub norma równoważna,
- butli aluminiowych spawanych do LPG, patrz EN 13110 lub norma równoważna,
- butli kompozytowych do LPG, patrz EN 14427 lub norma równoważna,
- butli z płaszczem ochronnym (OMC), projektowanych i wyprodukowanych zgodnie z EN 1442 lub EN 14140, patrz Załącznik F.
UWAGA Wymagania RID/ADR mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszej normy w przypadku butli zgodnych z tymi przepisami, włącznie z butlami oznakowanymi pi.
Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy butli trwale zainstalowanych w pojazdach.

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16728+A1:2018-10 - wersja angielska
Tytuł Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Butle wielokrotnego napełniania do LPG inne niż butle stalowe tradycyjnie spawane i lutowane -- Kontrola okresowa
Data publikacji 04-10-2018
Liczba stron 49
Grupa cenowa T
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 130, Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
Wprowadza EN 16728:2016+A1:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 16728:2016-07 - wersja angielska
ICS 23.020.35