PN-EN 16627:2015-10 - wersja angielska

Bez VAT: 138,60  PLN Z VAT: 170,48  PLN
Zrównoważoność obiektów budowlanych -- Ocena ekonomicznych właściwości użytkowych budynków -- Metody obliczania

Zakres

Niniejsza Norma Europejska jest przeznaczona do ekonomicznej oceny i oszacowania opcji i specyfikacji projektowych dla budynków nowych i istniejących oraz projektów remontu. Niniejsza metoda oszacowania spełnia wymagania wyrażone w normie EN 15643-4. W normie podano metody oszacowania ekonomicznych właściwości użytkowych budynku i środki połączenia wyników oszacowania. Ekonomiczne oszacowanie właściwości użytkowych budynku odnosi się do kosztów cyklu życia lub wartości finansowej poza cyklem życia, lub obu, wszystkie wyrażone wskaźnikami finansowymi. Z zakresu normy wyłączono ocenę ryzyka ekonomicznego budynku i zwrot kalkulacji inwestycji.
W normie opisano:
- obiekt oszacowania;
- sposób definiowania granicy systemu na poziomie budynku;
- wskaźniki i procedury, jakie są stosowane do oszacowania;
- wymagania dotyczące prezentacji wyników;
- dane wymagane do oszacowania.
Oszacowanie obejmuje pełny cykl życia budynku. Wykorzystano informację o budynku jako całości, łącznie z odpowiednimi informacjami związanymi z projektem, wyrobami konstrukcyjnymi, procesami i usługami. Interpretacja wyników oszacowania oraz stosowanie wyników do wyceny budynków są poza zakresem niniejszej normy

* wymagane pola

Bez VAT: 138,60  PLN Z VAT: 170,48  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16627:2015-10 - wersja angielska
Tytuł Zrównoważoność obiektów budowlanych -- Ocena ekonomicznych właściwości użytkowych budynków -- Metody obliczania
Data publikacji 07-10-2015
Liczba stron 65
Grupa cenowa V
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 307, Zrównoważonego Budownictwa
Wprowadza EN 16627:2015 [IDT]
ICS 91.040.01