PN-EN 16622:2016-01 - wersja polska

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Pył krzemionkowo-wapienny do betonu -- Definicje, wymagania i kryteria zgodności

Zakres

Niniejsza Norma Europejska dotyczy pyłu krzemionkowo-wapiennego (SCF), który jest produktem ubocznym karbotermicznego procesu wytwarzania stopów krzemionkowo-wapniowych.
W niniejszej Normie Europejskiej podano wymagania chemiczne i fizyczne dotyczące SCF stosowanego jako dodatek typu II do betonu zgodnego z EN 206 lub do zaprawy, zaczynu i innych mieszanek. W niniejszej Normie Europejskiej określono również kryteria zgodności i związane z nimi zasady.
W niniejszej Normie Europejskiej nie podano postanowień dotyczących stosowania SCF w betonie. Pewne ogólne zasady stosowania dodatków typu II podano w EN 206.
UWAGA Dodatkowe zasady dotyczące stosowania SCF w betonie mogą być podane w niesprzecznych normach krajowych dotyczących betonu.

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16622:2016-01 - wersja polska
Tytuł Pył krzemionkowo-wapienny do betonu -- Definicje, wymagania i kryteria zgodności
Data publikacji 06-11-2018
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 274, Betonu
Wprowadza EN 16622:2015 [IDT]
ICS 91.100.30