PN-EN 16186-3:2016-10 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 16186-3+A1:2019-01 - wersja angielska

Bez VAT: 237,60  PLN Z VAT: 292,25  PLN
Kolejnictwo -- Kabina maszynisty -- Część 3: Projektowanie wyświetlaczy

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wszystkie niezbędne zasady projektowe i związane z nimi kryteria oceny, jak również wytyczne dotyczące projektowania informacji i odpowiednich powiązań użytkownika kabiny maszynisty EMU, DMU, wagonów, lokomotyw i wagonów sterowniczych.
UWAGA 1 Niniejsza norma ma zastosowanie do taboru kolejowego w zakresie dyrektywy 2008/57/WE.
Norma uwzględnia zadania, jakie musi wykonać maszynista oraz czynnik ludzki. W normie opisano porządkowanie i wyświetlanie informacji. Ma wyraźne zastosowanie do wyświetlania aplikacji, takich jak TRD, ETD, CCD i TDD i może być uzupełniona przez serię CLC/TS 50459.
Norma nie ma zastosowania do już dopuszczonych systemów ATP. Jeżeli wymagania niniejszej normy są sprzeczne z dokumentem ERA DMI (ERA_ERTMS_015560), to wymagania podane w dokumencie ERA DMI powinny mieć zastosowanie do CCD ETCS.
UWAGA 2 Dla rozwiązywania wszelkich rozbieżności (np 5.4.2.3) oczekuje się od ERA zharmonizowanie filozofii korzystania ERA DMI z tą normą.
Wszystkie oceny oparte na wymaganiach normatywnych niniejszej normy mają zastosowanie głównie do:
– symboli podanych w Załączniku A,
– układu obszaru wyświetlacza zgodnie z Rysunkiem 2 (ogólna organizacja informacji),
– koloru i czcionek;
– informacji dźwiękowych.
Norma ta ma zastosowanie do następujących aspektów:
– czytelność i zrozumiałość wyświetlanych informacji: ogólne zasady dotyczące rozmieszczenia informacji na wyświetlaczach, w tym wielkość znaków i odstępów;
– określenie zgodnych kolorów, symboli itp.;
– określenie zgodnych zasad dotyczących interfejsu poleceń (za pomocą przycisków lub dotknięcia ekranu): wielkość, symbol, czas reakcji, sposób przekazywania informacji zwrotnych do maszynisty itp.;
– ogólne rozmieszczenie (struktura dialogu, kolejność, zasady rozmieszczenia, zasady kolorystyki), symbole, informacje dźwiękowe, organizacja wprowadzania danych.
UWAGA 3: O ile w normie opisano, w jaki sposób mogą być podane informacje do celów eksploatacji oraz w sytuacjach awaryjnych, to zasady eksploatacji i sytuacje awaryjne nie zostały w niej określone.
W normie nie zawarto wymagań dotyczących bezpieczeństwa związanego z wyświetlaniem informacji.
Norma ta określa minimalne wymagania i nie uniemożliwia bardziej złożonych rozwiązań.
Wymagania opisujące funkcje przy pomocy wyświetlacza są poza zakresem niniejszej normy.

* wymagane pola

Bez VAT: 237,60  PLN Z VAT: 292,25  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16186-3:2016-10 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Kabina maszynisty -- Część 3: Projektowanie wyświetlaczy
Data publikacji 18-10-2016
Data wycofania 29-01-2019
Liczba stron 126
Grupa cenowa XB
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 16186-3:2016 [IDT]
Dyrektywa 2008/57/EC
ICS 45.060.10
Zastąpiona przez PN-EN 16186-3+A1:2019-01 - wersja angielska