PN-EN 16157-7:2019-02 - wersja angielska

Bez VAT: 247,90  PLN Z VAT: 304,92  PLN
Inteligentne systemy transportowe -- Specyfikacja wymiany danych w formacie DATEX II do zarządzania ruchem i informacjami -- Część 7: Wspólne elementy danych

Zakres

W niniejszym dokumencie wymieniono oraz zdefiniowano komponenty wymagane do wymiany i współdzielenia danych, i informacji w zakresie ruchu drogowego, i podróży. Komponenty zawierają podstawy oraz kontekst zawartości danych, struktury danych oraz relacji i komunikacji. Niniejszy dokument stosuje się do:
• informacji dotyczącej ruchu drogowego oraz podróży, związanej z siecią dróg (miejskich i pozostałych),
• informacji dotyczącej transportu publicznego, mającej bezpośrednie znaczenie dla korzystania z sieci dróg (np. połączenie drogowe poprzez pociąg lub prom),
• informacji dotyczącej ruchu drogowego oraz podróży w przypadku skoordynowanych inteligentnych systemów transportowych (C-ITS).
W niniejszym dokumencie określono specyfikację wymiany danych pomiędzy podanymi poniżej, dwoma dowolnymi uczestnikami:
• Centrum informacji o ruchu (TICs),
• Centrum kontroli ruchu (TCCs),
• Dostawcą usług (SPs).
Niniejszy dokument może mieć również zastosowanie do innych uczestników.
Niniejszy dokument obejmuje, co najmniej, następujące typy informacji:
• o wydarzeniach w ruchu drogowym – planowanych i nieplanowanych zdarzeniach na drodze oraz w otaczającym środowisku,
• o działaniach zainicjowanych przez operatora,
• dane pomiarowe ruchu drogowego, dane o stanie i dane o czasie podróży,
• informację o podróży, która ma znaczenie dla użytkowników dróg, włączając pogodę i informacje środowiskowe,
• informację o zarządzaniu ruchem drogowym oraz wskazówki dotyczące użytkowania sieci dróg.
W niniejszej części EN16157 określono wspólne struktury informacyjne, relacje, role, atrybuty oraz skojarzone typy danych wymagane do publikacji informacji w ramach DATEX II. Jest to określone jako submodel DATEX II, który jest częścią niezależnego modelu platformy DATEX II. Niniejsza część zawiera jednak wyłącznie elementy wspólne, które są wykorzystywane przez więcej niż jedną publikację. Wyłączono elementy dotyczące informacji o lokalizacji. Zostały one określone w FprEN 16157-2.

* wymagane pola

Bez VAT: 247,90  PLN Z VAT: 304,92  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16157-7:2019-02 - wersja angielska
Tytuł Inteligentne systemy transportowe -- Specyfikacja wymiany danych w formacie DATEX II do zarządzania ruchem i informacjami -- Część 7: Wspólne elementy danych
Data publikacji 13-02-2019
Liczba stron 162
Grupa cenowa XC
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 17, Pojazdów i Transportu Drogowego
Wprowadza EN 16157-7:2018 [IDT]
ICS 35.240.60