PN-EN 15972:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN
Jakość wód -- Przewodnik do ilościowego i jakościowego badania fitoplanktonu morskiego

Zakres

Niniejsza norma Europejska stanowi przewodnik dotyczący pobierania, utrwalania, przechowywania, ilościowej i jakościowej analizy fitoplanktonu z wód morskich. Wskazówki dotyczące analizy ilościowej ograniczone są do użycia mikroskopu świetlnego z kontrastem fazowym i epifluorescencją. Norma obejmuje: opracowanie programu poboru próbek uzależnionego od rodzaju badań (zawierający wytyczne dotyczące ustalania stacji badawczych, głębokości i częstotliwości poboru, czasu trwania badań oraz pobierania próbek równoległych), wymagania dotyczące sprzętu do pobierania próbek, procedury poboru i postępowania z próbkami w terenie, oznaczanie gatunków, metody jakościowej i ilościowej analizy, obejmującej również określenie biomasy. Norma podaje minimum wymagań dla monitoringu środowiskowego

* wymagane pola

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 15972:2011 - wersja angielska
Tytuł Jakość wód -- Przewodnik do ilościowego i jakościowego badania fitoplanktonu morskiego
Data publikacji 04-11-2011
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 120, Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
Wprowadza EN 15972:2011 [IDT]
ICS 13.060.70