PN-EN 15891:2010 - wersja polska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Artykuły żywnościowe -- Oznaczanie deoksyniwalenolu w zbożach, przetworach zbożowych oraz żywności na bazie zbóż dla niemowląt i małych dzieci -- Metoda HPLC z oczyszczaniem na kolumnie powinowactwa immunologicznego i detekcją UV

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę oznaczania deoksyniwalenolu (DON) w zbożach (ziarno i mąka), żywności na bazie zbóż i żywności na bazie zbóż dla niemowląt i małych dzieci za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) z oczyszczaniem na kolumnie powinowactwa immunologicznego i detekcją UV. Niniejsza metoda została zwalidowana w trzech badaniach międzylaboratoryjnych. Pierwsze badanie dotyczyło analizy próbek pszenicy, mąki ryżowej, mąki owsianej, kukurydzy, polenty i płatków śniadaniowych na bazie pszenicy w zakresie od 85,4 µg/kg do 1 768 µg/kg, drugie badanie dotyczyło pszenicy i kukurydzy w zakresie od 165 µg/kg do 4 700 µg/kg, a trzecie badanie dotyczyło żywności na bazie zbóż dla niemowląt i małych dzieci w zakresie od 58 µg/kg do 452 µg/kg.
Dalsze informacje dotyczące walidacji, patrz Rozdział 9 oraz Załącznik B.
OSTRZEŻENIE ― Zastosowanie niniejszej normy może wiązać się z użyciem materiałów, operacji
i sprzętu uznawanych za niebezpieczne. W niniejszej normie nie ujęto wszystkich elementów ryzyka związanych z ich zastosowaniem. Użytkownik niniejszej normy jest zobowiązany do zastosowania odpowiednich zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ustalenia zgodności procedury z obowiązującymi przepisami przed stosowaniem normy.

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 15891:2010 - wersja polska
Tytuł Artykuły żywnościowe -- Oznaczanie deoksyniwalenolu w zbożach, przetworach zbożowych oraz żywności na bazie zbóż dla niemowląt i małych dzieci -- Metoda HPLC z oczyszczaniem na kolumnie powinowactwa immunologicznego i detekcją UV
Data publikacji 20-01-2014
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 235, Analizy Żywności
Wprowadza EN 15891:2010 [IDT]
ICS 67.060, 67.230