PN-EN 15877-1+A1:2019-01 - wersja angielska

Bez VAT: 237,60  PLN Z VAT: 292,25  PLN
Kolejnictwo -- Oznakowanie pojazdów kolejowych -- Część 1: Wagony towarowe

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagane informacje umieszczane w znakowaniu na wagonach towarowych lub częściach składowych wagonów towarowych, dotyczące ich własności technicznych, eksploatacyjnych i utrzymaniowych. W normie podano charakterystyki znakowania oraz wymagania dotyczące przedstawiania znaków, ich kształtu, rozmieszczenia na pojeździe i ich treści. Niektóre znaki w stosownych przypadkach opatrzone zostały uwagą (uwagami). Kryteria projektowe wyznaczane przez producentów beczek cystern oraz tabliczki z wykazem badań i wyrobów nie zostały uwzględnione w niniejszej Normie Europejskiej, ponieważ określone zostały w EN 12561-1:2011 "Kolejnictwo – Wagony cysterny – Część 1: Tabliczki identyfikacyjne wagonów cystern do przewozu towarów niebezpiecznych". Znakowanie dotyczące towarów niebezpiecznych nie zostało uwzględnione w niniejszej Normie Europejskiej, ponieważ wyczerpująco określone zostało w RID (wymiary, kolor, umieszczenie i kształt). Znaki określone w RID w sposób niewyczerpujący uwzględnione zostały w niniejszej normie.

* wymagane pola

Bez VAT: 237,60  PLN Z VAT: 292,25  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 15877-1+A1:2019-01 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Oznakowanie pojazdów kolejowych -- Część 1: Wagony towarowe
Data publikacji 28-01-2019
Liczba stron 142
Grupa cenowa XB
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 15877-1:2012+A1:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15877-1:2012 - wersja angielska, PN-EN 15877-1:2012 - wersja niemiecka
ICS 45.060.20