PN-EN 15869-3:2019-08 - wersja angielska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Statki żeglugi śródlądowej -- Lądowe przyłącze elektryczne, prąd trójfazowy 400 V, 50 Hz, do 125 A -- Część 3: Instalacja na statku, wymagania dodatkowe

Zakres

Niniejszy dokument łącznie z EN 15869-1 stosuje się do zasilania elektrycznego z lądu zacumowanych statków żeglugi śródlądowej. W niniejszym dokumencie zawarto dodatkowe wymagania dotyczące połączenia kablowego z lądem oraz jednostki zasilającej lądowe połączenie kablowe.

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 15869-3:2019-08 - wersja angielska
Tytuł Statki żeglugi śródlądowej -- Lądowe przyłącze elektryczne, prąd trójfazowy 400 V, 50 Hz, do 125 A -- Część 3: Instalacja na statku, wymagania dodatkowe
Data publikacji 07-08-2019
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 18, Statków i Techniki Morskiej
Wprowadza EN 15869-3:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15869-3:2010 - wersja angielska
ICS 47.020.60, 47.060