PN-EN 15850:2010 - wersja polska

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN
Artykuły żywnościowe -- Oznaczanie zearalenonu w żywności na bazie kukurydzy dla dzieci, mące jęczmiennej, mące kukurydzianej, polencie, mące pszennej oraz żywności na bazie zbóż dla niemowląt i małych dzieci -- Metoda HPLC z oczyszczaniem na kolumnie powinowactwa immunologicznego i detekcją fluorescencyjną

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę oznaczania zearalenonu w żywności na bazie kukurydzy dla dzieci, mące jęczmiennej, mące kukurydzianej, polencie, mące pszennej oraz żywności na bazie zbóż, dla niemowląt i małych dzieci za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) z oczyszczaniem na kolumnie powinowactwa immunologicznego i detekcją fluorescencyjną. Niniejsza metoda została zwalidowana w dwóch badaniach międzylaboratoryjnych. W pierwszym badaniu analizowane były próbki żywności na bazie kukurydzy dla dzieci, mąki jęczmiennej, mąki kukurydzianej, polenty i mąki pszennej w zakresie od 10 μg/kg do 335 μg/kg, a w drugim badaniu próbki żywności na bazie zbóż dla niemowląt i małych dzieci w zakresie od 9 μg/kg do 44 μg/kg.
Dalsze informacje dotyczące walidacji, patrz Rozdział 9 oraz Załącznik B.

* wymagane pola

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 15850:2010 - wersja polska
Tytuł Artykuły żywnościowe -- Oznaczanie zearalenonu w żywności na bazie kukurydzy dla dzieci, mące jęczmiennej, mące kukurydzianej, polencie, mące pszennej oraz żywności na bazie zbóż dla niemowląt i małych dzieci -- Metoda HPLC z oczyszczaniem na kolumnie powinowactwa immunologicznego i detekcją fluorescencyjną
Data publikacji 20-01-2014
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 235, Analizy Żywności
Wprowadza EN 15850:2010 [IDT]
ICS 67.060