PN-EN 15708:2009 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Jakość wody -- Wytyczne do badania, pobierania próbek i analizy laboratoryjnej fitobentosu w płytkich wodach płynących

Zakres

Niniejsza Norma Europejska dostarcza wskazówek do badania/pobierania próbek, identyfikacji i podstawowej analizy ilościowej fitobentosu (z wyłączeniem makrofitów) w wodach płynących. Ma ona zastosowanie do rzek, w których głównymi fototrofami są glony denne i mchy. Metoda ta dotyczy wszystkich dużych form fitobentosu i stwarza warunki dla monitorowania biologicznych reakcji na zdarzenia zachodzące w środowisku przez rok lub więcej lat. Pod tym względem jest ona alternatywą w stosunku do metod bazujących na dennych okrzemkach (EN 13946; EN 14407) i makrofitach (EN 14184). Dane uzyskane dla dużych form fitobentosu są dogodne do badań pilotowych, oceny jakości wody i monitorowania zachodzących zmian. Niniejsza Norma Europejska obejmuje wszystkie aspekty od projektu badań i planu pobierania próbek do oznaczania i podstawowych badań ilościowych fitobentosu

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 15708:2009 - wersja angielska
Tytuł Jakość wody -- Wytyczne do badania, pobierania próbek i analizy laboratoryjnej fitobentosu w płytkich wodach płynących
Data publikacji 28-12-2009
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 120, Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
Wprowadza EN 15708:2009 [IDT]
ICS 13.060.70