PN-EN 15665:2012 - wersja polska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Wentylacja budynków -- Wyznaczanie kryteriów działania systemów wentylacji mieszkań

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono kryteria oceny działania systemów wentylacji mieszkań (w nowych, istniejących i modernizowanych budynkach), przy czym systemy te obsługują mieszkania w budynkach jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz budynkach typu apartamentowego użytkowanych w ciągu całego roku. W niniejszej Normie Europejskiej podano sposoby wyznaczania kryteriów działania, które mogą być stosowane w odniesieniu do poziomów projektowania podawanych w przepisach i/lub normach. Kryteria są przewidziane do stosowania w szczególności do: budynków z wentylacją mechaniczną (system mechanicznej wentylacji wywiewnej, system wentylacji mechanicznej nawiewnej lub system wentylacji mechanicznej zrównoważonej); wentylacji naturalnej grawitacyjnej; systemu hybrydowego przełączanego przemiennie z trybu pracy mechanicznej na tryb naturalny; ręcznego otwierania okien do wietrzenia lub do polepszenia warunków komfortu w lecie. W niniejszej Normie Europejskiej uwzględniono aspekty higieny i jakości powietrza wewnętrznego. Zagrożenie zdrowia, spowodowane dymem tytoniowym, nie wchodzi w zakres niniejszej Normy Europejskiej

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 15665:2012 - wersja polska
Tytuł Wentylacja budynków -- Wyznaczanie kryteriów działania systemów wentylacji mieszkań
Data publikacji 05-06-2012
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 317, Wentylacji i Klimatyzacji
Wprowadza EN 15665:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15665:2009 - wersja angielska
ICS 91.140.30