PN-EN 15471:2017-08 - wersja polska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Skroplone gazy węglowodorowe -- Oznaczanie rozpuszczalnej pozostałości -- Wysokotemperaturowa metoda grawimetryczna

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę oznaczania rozpuszczalnej pozostałości w skroplonych gazach węglowodorowych (LPG) pozostałej po odparowaniu w temperaturze 105 °C z zastosowaniem wyposażenia do odparowania w strumieniu opisanego w EN ISO 6246.

Zakres oznaczalności metody zawiera się między 20 mg/kg a 100 mg/kg. Wyższą zawartość można oznaczyć dzięki dostosowaniu ilości próbki.

Dane dotyczące precyzji metody określono dla przedziału zawartości od 20 mg/kg do 100 mg/kg dla ilości próbki wynoszącej od 100 g do 50 g.

UWAGA W alternatywnej Normie Europejskiej EN 15470 [1] określono metodę chromatografii gazowej.

OSTRZEŻENIE – Stosowanie niniejszej normy może być związane z użyciem niebezpiecznych materiałów i wyposażenia oraz wykonywaniem niebezpiecznych czynności. Niniejsza norma nie zawiera wszystkich zagadnień związanych z bezpieczeństwem jej stosowania. Obowiązkiem użytkowników niniejszej normy jest podjęcie odpowiednich środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia personelowi przed zastosowaniem tego dokumentu oraz spełnienia wymagań przepisów ustawowych i wykonawczych w tym zakresie

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 15471:2017-08 - wersja polska
Tytuł Skroplone gazy węglowodorowe -- Oznaczanie rozpuszczalnej pozostałości -- Wysokotemperaturowa metoda grawimetryczna
Data publikacji 16-08-2019
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 1, Paliw Płynnych
Wprowadza EN 15471:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15471:2009 - wersja polska
ICS 75.160.20