PN-EN 15399:2019-02 - wersja angielska

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN
Infrastruktura gazowa -- System zarządzania bezpieczeństwem dla sieci gazowych o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 16 bar włącznie

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące rozwoju i zastosowania systemu zarządzania bezpieczeństwem dla operatorów sieci gazowych o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 16 bar włącznie zgodnie z EN 12007 (wszystkie części).
Niniejsza Norma Europejska odnosi się do wszystkich czynności i procesów związanych z względami bezpieczeństwa wykonywanymi przez DSO łącznie z czynnościami powierzonymi podwykonawcom.
Opisany system zapewnienia bezpieczeństwa ma zastosowanie do infrastruktury do dystrybucji uzdatnionych nietrujących i niekorozyjnych gazów 2-giej rodziny zgodnie z klasyfikacją EN 437, włącznie z gazami wtłoczonymi pochodzącymi ze źródeł niekonwencjonalnych.
UWAGA 1 Gazami ze źródeł niekonwencjonalnych mogą być biometan, wodór, gaz łupkowy, gazy syntetyczne i inne.
Niniejsza Norma Europejska ma również zastosowanie do dla infrastruktury przesyłających tylko gazy ze źródeł niekonwencjonalnych, takich jak sieci biometanu lub gazy 3-ciej rodziny zgodnie z klasyfikacją EN 437.
Dla systemów zarządzania bezpieczeństwem dla sieci przesyłowej ma zastosowanie
EN 16348.
Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników jest wyłączone z niniejszej Normy Europejskiej. Prawodawstwo krajowe i inne Europejski i/lub międzynarodowe normy, np. OHSAS 18001 ma zastosowanie.
W niniejszej Normie Europejskiej określono wspólne podstawowe zasady dla infrastruktury gazowej. Użytkownicy niniejszej normy powinni być świadomi, że w krajach członkowskich CEN mogą istnieć bardziej szczegółowe normy krajowe i/lub przepisy. Niniejsza Norma Europejska jest przeznaczona do stosowania w powiązaniu z tymi normami krajowymi i/lub przepisami, które ustalają podane powyżej zasady podstawowe.
W przypadku sprzeczności wynikających z bardziej restrykcyjnych wymagań krajowego prawodawstwa/przepisów w stosunku do wymaga niniejszej normy, krajowe prawodawstwo/przepisy mają pierwszeństwo, jak to pokazano w CEN/TR 13737 (wszystkie części).
UWAGA 2 W CEN/TR 13737 (wszystkie części) podano:
— wyjaśnienie odpowiedniego prawodawstwa/przepisów obowiązujących w kraju;

— jeżeli to właściwe, bardziej restrykcyjne wymagania krajowe;

— krajowy punkt kontaktowy do uzyskiwania najbardziej aktualnych informacji

* wymagane pola

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 15399:2019-02 - wersja angielska
Tytuł Infrastruktura gazowa -- System zarządzania bezpieczeństwem dla sieci gazowych o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 16 bar włącznie
Data publikacji 01-02-2019
Liczba stron 29
Grupa cenowa N
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 2, Dystrybucji Paliw Gazowych
Wprowadza EN 15399:2018 [IDT]
ICS 91.140.40, 03.100.70