PN-EN 15273-2+A1:2017-03 - wersja angielska

Bez VAT: 221,60  PLN Z VAT: 272,57  PLN
Kolejnictwo -- Skrajnie -- Część 2: Skrajnia pojazdów szynowych

Zakres

Niniejszy dokument dotyczy organów zajmujących się wszelkiego rodzaju eksploatacją kolei. Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do pojazdów nowo budowanych, modernizowanych oraz do sprawdzania skrajni pojazdów będących w eksploatacji. Zastosowanie postanowień niniejszej Normy Europejskiej umożliwia określenie maksymalnych wymiarów pojazdów w odniesieniu do skrajni infrastruktury kolejowej.
W niniejszej Normie Europejskiej zawarto:
– zasady dotyczące wszystkich skrajni taboru kolejowego;
– wymagania dotyczące sporządzenia raportu technicznego przekazywanego do organu dopuszczającego w celu uznania zgodności pojazdu z wymaganiami niniejszej normy;
– wymagania dotyczące utrzymania charakterystyk pojazdu mających wpływ na ustalanie skrajni na podstawie eksploatacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 221,60  PLN Z VAT: 272,57  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 15273-2+A1:2017-03 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Skrajnie -- Część 2: Skrajnia pojazdów szynowych
Data publikacji 27-03-2017
Liczba stron 306
Grupa cenowa XG
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 15273-2:2013+A1:2016 [IDT]
Dyrektywa 2008/57/EC
Zastępuje PN-EN 15273-2:2013-09 - wersja angielska
ICS 45.020, 45.060.01