PN-EN 1504-8:2016-07 - wersja polska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Definicje, wymagania, sterowanie jakością oraz ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych -- Część 8: Sterowanie jakością oraz ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych

Zakres

W niniejszej części EN 1504 określono procedury dotyczące pobierania próbek, sterowania jakością, oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (AVCP), w tym znakowania i etykietowania wyrobów oraz systemów do ochrony i naprawy betonu wg EN 1504-2 do EN 1504-7

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1504-8:2016-07 - wersja polska
Tytuł Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Definicje, wymagania, sterowanie jakością oraz ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych -- Część 8: Sterowanie jakością oraz ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych
Data publikacji 16-10-2018
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 274, Betonu
Wprowadza EN 1504-8:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1504-8:2006 - wersja polska
ICS 91.080.40